Engelsk staffordshire bullterrier

Ras:
Engelsk Staffordshire Bullterrier
Datum:
ChipID:
Ja
Beskrivning:
Har någon sett vår engelsk staffordshire bullterrier hane?
Färg: Svart/brindle
Försvann från Söräng utanför Bollnäs den 2012-03-03.
Stad/Ort:
Söräng, Bollnäs
Övrig info:
Kontaktinfo:
Om ni hört eller sett nånting så kontakta Marcus Åkerlund på telefon 0760458558.
Thumb

Ändra denna annons
Annonsen inlagd: 2012-03-16 12:22
Annonsen uppdaterad: 2012-03-22 00:22
Dela på Facebook

Kommentarer till denna annons

Inga kommentarer finns till denna annons.

Skriv en kommentar

Namn:

Meddelande:För att undvika skräpinlägg måste du svara på följande kontrollfråga för att ditt inlägg ska godkännas:
Sveriges flagga består av två färger, den ena är gul. Vilken är den andra färgen? 


O.K

Sponsorer